համբոյր

համբոյր

Dasnabedian 1995: 447

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 7,10
baiser

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ՀԱՄԲՈՅՐ — (բուրի, րից կամ րոց.) NBH 2 0026 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. φίλημα osculum. վր. ամպօ՛րի Պագանելն՝ մանաւանդ զմիմեանս. որպէս շուրթն ʼի շուրթն ʼի միասին բուրումն սիրոյ. ողջոյն սիրոյ. նշան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՄԲՈՒՆ — ( ) NBH 2 0027 Chronological Sequence: Unknown date մ. πάντως omnino, prorsum. Բնաւին. բնաւ. ամենայնիւ. ամենեւին. երբէք. ... *Գիտե՞ս համբոյր, եթէ է աստուած. Վրք. հց. ՟Դ: *Եւ այժմ համբոյր ոչ պահեմ ա՛բբայ: Այլք համբոյր ոչ ննջեն. Վրք. հց. ձ: ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՇՏ — (ի, ից.) NBH 2 0048 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. (լծ. պ. ասուպէ ) εὑμενής benevolus, benignus ἴλεων propitius καταλλαγμένος reconciliatus եւն. Խաղաղ. համբոյր. եւ հեշտ. հաճ եւ հաւան. հեզ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՈՂՋՈՅՆ — ( ) NBH 2 0514 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c ա.մ. ὄλος, ὄλον totus, totum ὀλόκληρος integer, perfectus. Ողջիկ. ողջ. ամբողջ. բոլոր բովանդակ. ... *Մինչեւ լնուցու նորա տարին ողջոյն: Վտանգեաց զնա բանիւք զգիշերն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԵՇՏ — (ի, ից.) NBH 2 0085 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ՀԵՇՏ որ եւ ՀԵՇՏԱԼԻ. ἠδύς suavis, jucundus, placidus. (լծ. հյ. հաճ. հաշտ. թ. հազ, ... ). Դիւր. դիւրին եւ հաճոյական. դիւրիչ սրտի. կամակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԽՏԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0019 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c ա. Ախտացեալ մարմնով կամ հոգւով. ... *Եւ ընդ միւսոյ ախտաւորին, ʼի քղանցս տեառնըդ հպողին. Յիսուս որդի.: *Ախտաւորն ʼի տրտմութենէ յանդիմանեալ. Նեղոս.: Եւ ախտական. ախտային. կրական. ուր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՌԱԿԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0110 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ձ. Անամօթիլ. ... *Ընդ անառակեալսն եւ զսպեալս. Նար. ԼԲ: *Իբրեւ զմանուկ ոք վերացուցեալ ʼի համբոյր, եւ յանառակելն՝ զարկուցանէ զգետնի. Վրդն. սղ.: Եւ զեղխիլ. *Ոչ անառակիլ ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀԱՄԲՈՅՐ — (բուրի, ից.) NBH 1 0178 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. Ոչ համբոյր. անընդել. վայրենի. կատաղի. դժնդակ. անհաշտ. անողոքելի. որ ոչ համբուրէ զբարի ինչ, կամ ոչ է համբուրելի առ դժնէութեանն. անճահ. անդէպ. ἁνήμερος, ἅγριος,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁՆԱՀԱՄԲՈՅՐ — ( ) NBH 1 0194 Chronological Sequence: 10c ա. Ուր իցէ համբոյր հոգեւոր. հոգեկցորդ. մտերիմ եւ ներքին. *Անախտական սիրարկու անձնահամբոյրն կցորդութեան. Նար. ՟Ղ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԻԹ — (առթի, թաց.) NBH 1 0304 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ.ա. προμνήστωρ pronubus, ὀ, ἠ πρόξενος concilians, conciliator, trix Իբր Առիչ, առօղ եւ բերօղ. պատճառ առաջի կամ միջնորդական. բարեխօս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՈՅՐ — ( ) NBH 1 505 Chronological Sequence: Unknown date Արմատ Բուրելոյ. Տե՛ս ʼի՝ բառն ՀԱՄԲՈՅՐ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.